Huawei P20 Lite Firmware

Featured

Huawei P20 Lite ANE-L21 hw eu Anne-L21 9.1.0.355(C432E6R1P7T8)_Firmware_EMUI9.1.0_05014YWN

Date: 03-07-2021  | Size: 3.76 GB
Featured

Huawei P20 Lite ANE-L01 hw eu Anne-L01 9.1.0.355(C432E6R1P7T8)_Firmware_EMUI9.1.0_05014YWN

Date: 03-07-2021  | Size: 3.76 GB
Featured

Huawei P20 Lite ANE-LX1 Anne-LX1 9.1.0.370(C432E7R1P7T8)_Firmware_EMUI9.1.0_05014YXU

Date: 30-06-2021  | Size: 3.76 GB
Featured

Huawei P20 Lite ANE-L21 Anne-L21 9.1.0.370(C432E7R1P7T8)_Firmware_EMUI9.1.0_05014YXU

Date: 30-06-2021  | Size: 3.76 GB
Featured

Huawei P20 Lite ANE-L01 Anne-L01 9.1.0.370(C432E7R1P7T8)_Firmware_EMUI9.1.0_05014YXU

Date: 30-06-2021  | Size: 3.76 GB
Featured

Anne-L01 9.1.0.370(C432E7R1P7T8) Firmware EMUI9.1.0 05014YXU

Date: 20-05-2021  | Size: 3.75 GB
Featured

Anne-L01 9.1.0.200(C432E6R1P7T8) Firmware 9.0.0 r3 EMUI9.1.0 05014YXX

Date: 20-05-2021  | Size: 3.14 GB
Featured

Anne-L01 9.1.0.132(C432E5R1P7T8) Firmware 9.0.0 r3 EMUI9.1.0 05014YWN 05014YXX

Date: 20-05-2021  | Size: 3.66 GB
Featured

Anne-L01 9.1.0.370(C432E7R1P7T8) Firmware EMUI9.1.0 05014YXU

Date: 02-11-2020  | Size: 3.74 GB